-19%

Savo WC čistič s vůní citronu 750 ml

Výrobca: Savo

1,97€

2,42€

Dostupnosť: Skladom 5+ ks (24.01.2022)
Odrážky
  • Čisticí a dezinfekční prostředek
  • Velice silné složení
  • Likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby
  • Působí proti usazeninám
  • Zářivě bílá toaleta
  • Svěží citrusová vůně
Popis

Popis

Savo je dezinfekční přípravek na toalety, který zaručeně odstraňuje 99,9 % bakterií. Toaletu udržuje hygienicky čistou, zářivě bílou a bez usazenin. Jeho účinné složení odstraňuje zanesenou špínu, viry a mikroskopické houby. Vůně citronu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu. Spolehlivý pomocík pro Vaši domácnost. 

Použití

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

 

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

UPOZORNĚNÍ: Nepřelévejte do žádné jiné láhve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte

NEBEZPEČÍ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: kyselina amidosírová; peroxid vodíku; Ethanol, 2,2'''-iminobis-, N-(hydrogenované lojové alkyl)deriváty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Čisticí a dezinfekční přípravek na toalety
Varianta - Citrón

Video

Komponenty
Složení

Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2g/100g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať

Viac od Savo