-35%

Sanytol Tablety do myčky nádobí 4 v 1 40 x 20 g

Výrobca: Sanytol

10,72€

16,39€

Dostupnosť: Skladom 5+ ks (24.01.2022)
Odrážky
 • Tablety do myčky, které plní čtyři funkce
 • Zajišťují: Dezinfekci, mytí, lesk a účinkují i jako sůl
 • Účinně eliminují 99,9 % mikrobů, virů a bakterií
 • Zahubí virus chřipky typu A (H1N1), E-coli, Salmonelu a Listerie
 • Odstraňují pachy v myčce
 • Odmašťují, dezinfikují a dodávají nádobí lesk
 • Lze použít i na dezinfekci dětského nádobí
 • Zamezují usazování nečistot ve filtru myčky
 • Bez obsahu chlóru a fosfátů
Popis

Popis

Kdo vlastní myčku na nádobí, může této své technické pracovnici pomoci kvalitními tabletami. Tablety do myčky nádobí Sanytol 4 v 1 kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a lesk.

Mytí dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty, například od připálenin a zaschlých vajec.

Dezinfekce dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy apod.

Sůl a lesk slouží k zajištění dokonalého lesku, odstraňují vodní kámen a chrání před rzí. Jenom v oblastech s tvrdší vodou výrobce doporučuje sůl a lesk přidat.

Obal tablety je 100 % rozpustný ve vodě a biologicky rozložitelný. Proto se ho nedotýkejte mokrýma rukama, aby se vám nezačal rozpouštět ještě venku. Tablety nejsou hračka a nepatří do ruky dětem. Obaly nebo z jakéhokoli důvodu nepoužité tablety patří na sběrné místo.

Použití

Tabletu umístěte přímo do přihrádky bez odstranění obalu a zásobník uzavřete. Pro program bez předpírky umístěte tabletu přímo do košíčku na příbory. Nedotýkejte se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na použití
• Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít.
• Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory.
• Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama.
• Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat.
• Pozor! V oblastech s vodou tvrdší než 35° TH doporučujeme sůl a lesk přidat.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: toxikologického centra: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Obsahuje Protease, Amylase. Může vyvolat alergickou reakci.

Biocidní přípravek (typ TP4): na místě vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

 • Čeština
 • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Tablety do myčky
Varianta - 4 v 1

Komponenty
Složení

15-30% bělicí činidla na bázi kyslíku
5-15% polykarboxyláty
<5% neiontové povrchově aktivní látky
<5% fosfonáty
Parfémy
Enzymy (proteáza)

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať

Viac od Sanytol