-32%

PERSIL Gel Regular 100 praní 5 l

Výrobca: Persil

17,11€

25,03€

Dostupnosť:
Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

Návod k použití viz obal.

Skladování

Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Persil Gel. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

 • Bulharština
 • Chorvatština
 • Čeština
 • Estonština
 • Maďarština
 • Lotyština
 • Litevština
 • Moldavština
 • Polština
 • Rumunština
 • Slovenština
 • Slovinština
 • Ostatní

Rozklad popisu

Funkční jméno - Gel
Varianta - Power

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať

Viac od Persil