-47%

CINK Starter pack Premium

Výrobca: Ageo Bundle

10,14€

19,23€

Dostupnosť: Skladom 5+ ks (20.06.2019)

Prémiová péče pro vaši domácnost v jednom balíčku!


Obsah Premium balíčku:

  • Cink čistič na okna 500 ml
  • Cink čistič kuchyně universal sprej 500 ml
  • Cink All in 1 citron tablety do myčky Megapack 70 Ks
  • Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy 1 L
  • Cink Cream citron krémový čisticí písek 500 g
  • Cink citron prostředek na mytí nádobí 1 L


Velmi kvalitní drogistické produkty z naší vlastní výroby! Veškeré produkty obsahují unikátní nano částice a jsou vyrobeny dle formulí nové generace. Všechny naše výrobky prošly nejpřísnějšími testy kvality jak v profesionálních laboratořích, tak přímo v domácnostech náhodně vybraných testerů.


A to vše za prémiovou cenu!


Krémový čisticí písek Cink (vlastní výrobek Ageo.cz) výborně odstraňuje nečistoty i mastnotu. Spojuje výhody čisticího písku s jemností krému, a díky tomu působí ještě efektivněji. Aktivní abrazivní částice spolehlivě zatočí i s velmi znečištěnými povrchy, hodí se k čištění sporáků, koupelnové sanity, smaltovaného nádobí, kuchyňských a koupelnových baterií apod.

 

Cink čistič kuchyně universal sprej (vlastní výrobek Ageo.cz) s unikátní Nano Formulí výborně odstraňuje všechny mastné skvrny a nečistoty velmi rychle a bez námahy.
Aktivní abrazivní částice spolehlivě zatočí i s velmi znečištěnými povrchy, hodí se na všechny omyvatelné povrchy v kuchyni. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace.

 

Tablety do myčky Cink All in one (vlastní výrobek Ageo.cz) pro dokonale umyté nádobí zářící čistotou a se svěží vůní citronu. Extra účinné tablety s inovativní Nano Formulí zajistí perfektní výsledek při každém mytí, odstraní i tu nejodolnější špínu, a to dokonce bez předchozího oplachování a i při nízké teplotě, takže můžete zapomenout na zaschlé zbytky a díky vůni citronu i na nepříjemný zápach myčky. Tablety Cink neobsahují fosfáty a mají recyklovatelný obal.

 

Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek Cink (vlastní výrobek Ageo.cz) pro celou domácnost a další užitné prostory s jemnou vůní červených plodů, která příjemně provoní interiér. Vhodný pro čištění všech typů povrchů, jako jsou podlahy, obklady, dlaždice, povrchy z umělých hmot, okna apod. Inovativní složení i všestrannost dělá z univerzálního čisticího prostředku Cink nejlepší volbu při běžném úklidu i při odstraňování odolných skvrn a usazených nečistot. Povrchy čistí do hloubky a zanechává povrchy zářivě čisté.

 

Koncentrovaný prostředek na mytí nádobí Cink (vlastní výrobek Ageo.cz)s příjemnou vůní citronu skvěle odstraňuje mastnotu, připáleniny a veškeré další nečistoty. Stačí jen kapka prostředku k vytvoření bohaté aktivní pěny a k perfektně umytému a zářivému nádobí. Mytí nádobí ještě nebylo snadnější! 

 

Cink na okna (vlastní výrobek Ageo.cz) s unikátní Nano Formulí zaručí vašim oknům zářivou čistotu a lesk beze šmouh. Čistí sklo a další hladké povrchy, jako jsou zrcadla, dlaždice apod., nezanechává stopy, rozpouští mastnotu a chrání před opětovným znečištěním. Snadno se používá díky praktickému rozprašovači.

 


Tablety Cink all in 1: VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci. Složení: 5 - 15% bělící činidla na bázi kyslíku, <5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% EDTA a její soli, <5% polykarboxyláty, enzymy, parfém. Obsahuje 8% kyseliny citrónové.Standardní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Doplňkové věty:EUH 208 Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.


Cink Universal čistič na všechny povrchy:VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky: 2-bromo-2nitropropane -1,3 diol, parfém. Obsah těkavých látek Ethanol 0,2%. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakciStandardní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Doplňkové věty:EUH 208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.


Cink čistič na okna: VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Obsahuje 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečné látky: Propanol 3%, Ethanol 2,6%.Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfém (Limonene), pomocné látky.Standartní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry.Pokyny pro bezpečné zacházení:P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.Doplňkové věty:Obsahuje 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol,Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.Nebezpečné látky: Propanol 3%, Ethanol 2,6%Další nebezpečnost:Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.


Cink citron na nádobí: VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky: Methylchloroisohiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém (Limonene)Standartní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Doplňkové věty:EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.Další nebezpečnost:Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.


Cink Cream citron:Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Nebezpečné látky: C12-C15 Pareth 3.Složení: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, abrazivum, pomocné látky, parfém, konzervační látky: 1,2-benzisothiazolin-3-on.Standardní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětíP264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Nebezpečné látky:C12-C15 Pareth 3Další nebezpečnost:PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

 

Cink čistič kuchyně universal sprej: Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v systému sběru nebezpečného odpadu. Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky 5-15% fosforečnany, parfém. Obsahuje amoniak 0,13 %.

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať