-33%

Cink Cream Citron krémový čisticí písek 500 g

Výrobca: CINK

1,08€

1,61€

Dostupnosť: Skladom 5+ ks (01.04.2020)
Popis

Krémový čisticí písek Cink (vlastní výrobek Ageo.cz) s unikátní Nano Formulí výborně odstraňuje nečistoty i mastnotu. Spojuje výhody čisticího písku s jemností krému, a díky tomu působí ještě efektivněji.


Aktivní abrazivní částice spolehlivě zatočí i s velmi znečištěnými povrchy, hodí se k čištění sporáků, koupelnové sanity, smaltovaného nádobí, kuchyňských a koupelnových baterií apod. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace.


Návod k použití: Naneste neředěný přímo na znečištěný povrch, nechejte chvíli působit a vlhkým hadříkem přetírejte do vyčištění.


Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Nebezpečné látky: C12-C15 Pareth 3.


Složení: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, abrazivum, pomocné látky, parfém, konzervační látky: 1,2-benzisothiazolin-3-on.


Signální slovo: VAROVÁNÍ.


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Nebezpečné látky:
C12-C15 Pareth 3


Další nebezpečnost:
PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať